JóPásztor Lelkigyakorlatos Ház 

Sáregres

 

Az Emmausz Közösség ezt a lelkigyakorlatos házat azért hozta létre, hogy önköltségi áron mindenkinek lehetővé tegye, egész éven át, hogy lelkigyakorlatot tartson, hitében megerősödjön és gyógyuljon. Nemcsak karizmatikus közösségek részére, hanem minden Isten-kereső keresztény részére nyitva áll az ajtó.
A kápolna a Szentlélek tiszteletére van szentelve, mert az Egyház tanítása szerint a Szentléleknek lényeges szerepe van abban, hogy Istent megismerjük, megszeressük és Vele találkozzunk. Az oltárképen a Szentlélek galamb képében van ábrázolva, amelyből ragyogó sugarak törnek elő. Ezek a sugarak a te lelkedet akarják betölteni, hogy fény és öröm legyen benned.

Sáregresen nincsenek szórakozó helyek és uszodák, itt Isten van és a puszta! Isten hív, hogy beszéljen veled és szabaddá tegyen.

Isten Országa olyan, mint a mustármag, mondta Jézus (Mk 4,30). Nagyon kicsi a mustármag, de ha megfelelően gondozzák nagy fává növekszik. Ezt benned is elültette az Egyház, amikor a keresztségben részesültél. Engedd, hogy növekedjen!
Pál apostol útnak mondja a keresztény életet, amelyen ő nem csak járni, hanem futni akar a kitűzött cél felé. ''Futok a kitűzött cél felé, az égi hivatás jutalmáért, amelyre Isten meghívott Krisztusban.'' (Fil 3,14)
A lelkigyakorlat lehetőséget ad a növekedésre. Időt teremtünk arra, hogy kilépjünk a szétszórtságból. Felfedezzük életünk igazi értelmét. Itt találkozhatunk Istennel. Itt elhatározzuk, hogy figyelmünket Jézus felé irányítjuk, csak Vele akarunk lenni. A Jézussal eltöltött idő gyógyulást ad, megpihenést a Jó Pásztor karjaiban.
Az apostoloknak egyszer azt mondta Jézus: ''Jöjjetek félre, egy magányos helyre és pihenjétek ki magatokat.'' (Mk 6, 31)
Isten a mi Atyánk. Nála lehet igazán megpihenni. Ő maga az élet, Tőle jöttünk és Hozzá megyünk. Ő minden lét középpontja. A Vele való találkozás az élet rendjét alakítja ki bennünk. Ebben a rendben, amelyben minden a helyére kerül, tud az ember gyógyulni és boldognak lenni. Ezért fontos a lelkigyakorlat.
A lakóház a jó Pásztorról van elnevezve, mert Jézus a jó Pásztor (Jn 10,1-18). Ő utána megy az elveszettnek, elhagyja a kilencvenkilenc igazat és megkeresi a századikat. Ő ''ismeri'' bárányait és a legjobbat akarja nekik. Azt kéri, hogy a lelkigyakorlat által engedd magad megtalálni. Engedd meg, hogy visszavihessen az Atya házába!

Katona István
atya