ÚJSÁG

MARANA THA


Újságunk címeként nemcsak azért választottuk a MARANA THÁ-t, hogy felelevenítsük első keresztény testvéreink hitét és az Úrra várakozó lelkületét, hanem azért is, mivel szerkesztőségünk (és közösségünk) meg van győződve a hitben arról, hogy megkezdődött az emberiség történelmének utolsó fejezete. Nem tudjuk, hogy ez a folyamat meddig tart és hogyan fog kibontakozni, de számos jel arra mutat, hogy nagyon komolyan kell venni a mostani időket. Ez ösztönzést ad az erőteljes evangelizációra, a keresztények szentségre törekvésére, és a szeretet minél teljesebb megélésére.

Az újság keletkezése

A demokratikus átalakulás kezdetén, 1989-ben fölmerült a vágy a katolikus karizmatikus megújulás vezetőiben, hogy legyen egy újság, ami táplálja lelkileg azokat, akik mélyebb hitéletre törekszenek, és fontosnak tartják a Szentlélekben való növekedést.
Katona István atya fölvállalta, hogy megszervezi az újság szerkesztését és kiadását.
Ahogy a megújulás gazdagodott és kiszélesedett, egyre több kérdés vetődött fel a lelki élettel kapcsolatban. Nem volt már elég tanúságot tenni arról, hogy valaki megváltozott a Szentlélek által, szükségessé vált írni a folytatásról is: mennyire maradt meg ebben az átadottságban, vagy milyen akadályok merültek fel?
Az újságnak mindig új témái születtek az imáról, önmegtagadásról, a Szentírásról, felebaráti szeretet gyakorlásáról.