Utolsó idők 

 

 Érdemes elolvasni Alois Irlmaier írását a III. világháborúról:

 Alois Irlmaier (1894 jún. 8.-1959. júl. 26.) egyszerű német kútásó és kubikus volt, aki felnőtt életét Freilassingban (Bajorország) élte le. Azzal vált híressé, hogy már fiatal kora óta úgynevezett „látó” képességekkel rendelkezett.

A II. világháború után sok német ember vele kerestette meg családját vagy eltűnt szeretteit. Hírneve okán sok ellenséget is szerzett, akik nevetségessé akarták tenni és különféle feltételezéssel is megvádolták. Egyszer egy ilyen ügyben a szövetségi bíróság elé idézték, de amikor Irlmaier elmondta az általa soha nem látott és nem ismert bírónak, hogy a bíró feleségén aznap milyen ruha volt és mit csinál a tárgyalással egyidőben, a biró azonnal felmentette.

Irlmaiert jövőbe látó képességein túl az tette híressé, hogy filmszerű képekben látomásokat közölt az általa nem túl távolinak tartott jövőről. Bár látomásai olyanok voltak mint egy film, a víziókban megjelenő számok sokszor fátyolosan, kódoltan vagy hiányosan jelentek meg. Ennek ellenére okunk van azt feltételezni, hogy Irlmaier a világ egy lehetséges jövőképét vázolta fel.

Jövendölései egy jövőbeni nagy háborúról szólnak. Ezeket a jövendöléseket barátja Conrad Adlmaier jegyezte fel Irlmaierrel való beszélgetései során, amelyeket később könyv formájában tett közzé. Léteznek ezenkívül olyan jövendölések is, amelyeket harmadik személyeknek, szóban tett. Ezek Adlmaier könyvében nem szerepelnek.

Lássuk hát a jövendöléseket: "Mi okozza a háborút?"

"Amikor ez bekövetkezik, a Közel-Keleten háború és forradalom tör ki,ami hirtelen lángol fel. A Földközi-tengeren nagy haditengerészeti erők néznek ellenségesen szembe egymással - a helyzet rendkívül feszült. (2015?) De a gyújtószikra a Balkánon gyullad be. Látom egy "magas valaki" bukását, egy véres tőr fekszik mellette – csapás csapást követ."

"A harmadik világháború eljön, de, hogy melyik évben, azt nem tudom megmondani.

"Két férfi meggyilkol egy magasrangú harmadikat. Őket más emberek fizetik."

"Amikor a harmadik meggyilkolása megtörténik, ezután kezdődik a háború."

"Az egyik gyilkos egy kicsi fekete ember, a másik kicsit magasabb világos hajjal. Úgy gondolom, ez a Balkánon fog megtörténni, de ebben nem vagyok biztos."

"A háborút megelőző év nagyon gyümölcsöző lesz, sok gabona és gyümölcs fog teremni. A harmadik meggyilkolása után egyik napról a másikra elkezdődik minden. Igen világosan látok három számot, két nyolcast és egy kilencest, (889) de, hogy ezek milyen időpontot jelölnek, azt nem tudom megmondani. A háború napkeltekor kezdődik, egy esős éjszakát követően, röviddel az aratás ideje után. (július?) Mig a bajorok egy fogadóban kártyáznak, furcsa, idegen katonák néznek be az ablakokon és az ajtókon. Egy teljesen fekete menetoszlop fog keletről érkezni.

Minden hirtelen és gyorsan történik. Az Arany Városból (Prága) indul ki minden. Az első sereg (hadoszlop) a Duna kék vizétől északnyugatra a svájci határig megy. Regensburgnál nem áll többé hid a folyón, de a déliek nem jönnek el a kék víztől. A második nagy nyomás Szászországon keresztül nyugatra a Ruhr-vidék ellen lesz. A harmadik katonai hadoszlop északnyugatról Berlinen keresztül nyugatra halad. Mindannyian nagyon sebesen és gyorsan haladnak. A Dunától a tengerpartig a „Szürkék” (?) által lesz ellenőrizve. Két menekülő csoport átkel a folyón, de a harmadik elveszik az ellenség által körülvéve. Münchennek, Dél-Bajorországnak és Ausztriának nem kell félni."

"Az ellenség központja egy vörös tetejű kolostor, amelynek oltára északra néz [Freyung?]."

"Akkor csapás csapást követ. Megerősített egységek menetelnek Belgrádba majd tovább Olaszországba. Ezt követően három páncélos ék halad előre azonnal villámgyorsan a Dunától északra Nyugat-Németország fölött a Rajna felé - minden előzetes figyelmeztetés nélkül. Ez az eset olyan váratlanul fog történni, hogy a lakosság teljes pánikban fog menekülni nyugatra. A rengeteg gépkocsi eltömíti az utakat - ha otthon maradtak volna vagy nem a főutakat használnák, akkor életben maradtak volna. Bármit, ami akadályozza a tankok haladását az autópályákon, eltapossák. Alig marad valami Frankfurt nagy városából. A Rajna völgyét pusztítják...főleg a levegőből."

"Látok három harcoló alakulatot érkezni: az alsó alakulat az erdőn jön keresztül, de aztán felhúznak északnyugatra a Duna mellé. A határvonal például Prága, a Bajor-erdő és északnyugat. A második alakulat keletről nyugatra jön Szászországon keresztül, a harmadik északkeletről délnyugatra. Látom a Földet magam előtt, mint egy labdát, amelyen repülőgép kötelékek lépnek fel (kirepülés), amelyek most felszállnak, mint fehér galambok raja a homokból. Az orosz nem áll meg sehol, amíg a három ék halad előre. Éjjel és nappal futnak előre a Ruhr-vidék elérése érdekében, ahol sok gyár és kohó van."

"A második alakulat Nyugatra megy Szászországon keresztül a Ruhr-vidék felé, pontosan olyan, mint a harmadik, amelyik északkeleten, Berlinen keresztül megy nyugat felé."

"A visszavágás azonnal megérkezik a nagy vízen keresztül (USA?). Azonban a sárga sárkány (Kína?) megszállja Alaszkát és Kanadát ugyanebben az időben. De a bosszú megérkezik, nincs messze..."

"Látom a Földet, magam előtt, mint egy labdát. Ahol a fehér galambok (drónok?) felrepülnek, nagyon nagy számban emelkednek ki a homokból. És akkor sárga por kezd hullani egy vonalban. Ez akkor kezdődik, amikor az Arany Város (Prága) elpusztul. Mint egy sárga vonal fog felmenni az öbölparti városig. Tiszta éjszaka lesz, amikor elkezdik kiszórni. A tankok még haladnak, de akik a tankokban ülnek, teljesen feketévé válnak.

Ahol ez leesik, minden meghal, nem lesz sem fa, sem bokor, sem szarvasmarha, sem fű. Minden elszárad és megfeketedik. A házak megmaradnak. Nem tudom mi ez, így nem tudok róla beszélni. Ez egy hosszú vonal. Aki keresztülmegy ezen a vonalon, meghal. Az alakulatokban minden lerobban. Északra kell menniük. Mindent eldobnak, ami náluk van. Senki nem tér vissza többé..."

"A repülőgépek a sárga port a Fekete-tenger és az Északi-tenger között dobják le. Így egy halálos csík keletkezik a Fekete-tengertől egyenesen az Északi-tengerig, olyan széles, mint fél Bajorország. Ebben a zónában nem tud többé fű nőni, az emberi életről nem is beszélve. Az orosz utánpótlás megszakad."

"Galambok raja (drónok?) emelkedik ki a homokból. Két kötelék eléri a csatateret nyugatról délnyugatra. A századok északnak fordulnak és elvágják a harmadik hadsereg vonulását. Rengeteg lánctalpas (tank?) van ott keletről. De a lánctalpasokban mindenki meghal azonnal, a járművek még gördülnek, de sorban fokozatosan megállnak automatikusan. Itt a pilóták szintén kiszórják kis fekete, kb. 25 cm-es dobozaikat. Ezek sátáni dobozok. Felrobbannak, mielőtt elérnék a talajt és zöld meg sárga füst vagy por szóródik ki belőlük. Bármi, ami érintkezik vele, halott lesz, akár ember, akár állat, akár növény.

Egy évig semmilyen élő dolog nem léphet be erre a területre, különben a legnagyobb halálos veszélynek teszi ki magát. A Rajnánál a támadást végül visszaverik. A három hadseregből egyetlen katona sem tér haza többé. Rengeteg halott lesz ott...fekete testek ezrei, a rothadó hús leesik a csontokról."

"Aztán egy magányos repülőgép érkezik keletről. Ez veti be a "külünleges bombát"-t Angliánál a nagy vizbe. A viz egy nagy területen megemelkedik, olyan magasra, mint egy torony, majd visszahullik. Ezután nagy földrengés és egy hatalmas hullám keletkezik, ami elönt mindent. Elsüllyed Anglia egész területe és az európai partok Berlinig, kivéve néhány hegycsúcsot. A tengerparti országok nagy veszélyben lesznek, a hullámok olyan magasak lesznek, mint egy ház, habosak lesznek és a viz a mélyben forrni fog. A szigetek eltűnnek és éghajlatváltozás lesz. "

"Ezzel párhuzamosan egy új föld emelkedik ki a tengerből, amely már korábban létezett (Atlantisz?). Három nagyváros viszont elsüllyed. Az egyiket (London) a tenger lerombolja, a másikat (New York) olyan magasan lepi el a tenger, hogy csak a templomtornyok(?) látszanak ki, a harmadik (Róma) összeomlik."

"Olaszországban is rossz dolgok történnek. A papokat kevés kivételével megölik, a pápa elmenekül."

„Aki a Duna déli részén él, nem kell aggódnia az oroszok miatt, a Watsman hegyek és Wendelstein közt élő embereknek sem kell aggódni, el lesznek zárva."

"A háború alatt eljön a nagy sötétség, amely 72 órán át tart."

"Egy kiáltás hatására villámlás és mennydörgés tör ki és egy földrengés megrázza a Földet. Ne menjenek ki akkor a házakból, ne gyújtsanak fényeket, kivéve a gyertyát, minden mást oltsanak el. Aki belélegzi a port, görcsöt kap és meghal. Ne nyissák ki az ablakot, borítsák be teljesen fekete papírral. Minden nyílt víz mérgező lesz és minden étel is, ami nincs teljesen lezárva. Az üvegben lévő ételek is, mivel az üveg nem védi meg az ételeket. Kint a halál a por miatt körbejár, rengeteg ember fog meghalni. 72 óra múlva mindennek vége lesz. De ismétlem: ne menjenek ki a házból, ne nézzenek ki az ablakon és tartsák égve a gyertyát. És imádkozzanak. Ez alatt az éjszaka alatt több ember fog meghalni, mint az előző két háborúban összesen."

"Ne nyissák ki az ablakokat 72 órán keresztül. A folyókban olyan kevés viz lesz, hogy könnyedén át lehet kelni rajtuk. A szarvasmarhák elhullanak, a fű sárgává és szárazzá válik és az utcán fekvő halottak sárgává és feketévé válnak. A halál felhőit a szél hajtja kelet felé."

"A város vas-toronnyal (Eifel-torony? Párizs?) a saját népe áldozatává válik. Mindent felgyújtanak. Forradalom lesz, és minden vadul megy végbe. A város ég. De ezt saját népe okozza. Nem azok az emberek, akik keletről érkeztek. A szigetek a tengerpart előtt elsüllyednek, mivel a viz nagyon vad. Nagy lyukakat látok a tengerben, amelyek feltöltődnek, amikor a hatalmas hullámok visszatérnek. A gyönyörű város a kék tenger partján majdnem teljesen elsüllyed a tengerben, a mocsokban és a homokban, amelyet a tenger kilök magából."

"A müncheni emberekkel nem sok fog történni, de lesz egy kis nyugtalanság. Nagy éhinség lesz és az emberek elveszik a gazdáktól az állatokat. A gazdák ezután megvédik magukat, különben mindent ellopnának tőlük."

"Ezzel egyidőben fellép egy nagy ember és a háború ezen a ponton véget ér. Az egész dolog nem fog sokáig tartani."

"A szakállasok népe (arabok?) fogja teljesen befejezni a háborút és ellenségeik menekülni fognak. A folyóparton fognak tábort verni és kétségbeesetten harcolnak. Ott azonban meg fognak semmisülni, erejük megtörik, és alig marad közülük valaki, aki hazatér, hogy elmondja a vereséget." - Látok egy hármas számot, de, hogy ez három nap, három hét vagy három hónap, azt nem tudom."

"Oroszországban új forradalom és polgárháború tör ki. Olyan sok lesz a halott, hogy nem tudják eltávolítani az utcákról. Az orosz emberek elkezdenek hinni Krisztusban és a Keresztet újra tisztelni fogják."

"A párt-vezetők megölik magukat és a vérben a bűnök eltörlődnek. Látok egy vörös tömeget sárga arcokkal keverve. Látok egy totális felkelést, borzalmas mészárlást és fosztogatást. Azután ők eléneklik a Húsvéti Dalt és gyertyát gyújtanak Mária arcképe előtt" "A kereszténység imáinak erejével ez a Poklon Kívüli Szörnyeteg meg fog halni és a fiatalok nagy része elkezd újra hinni Isten Anyjának közbenjárásában."

"Ezt követően a pápa visszatér (Rómába) és Kölnbe utazik, elénekli az első nagy Te Deum-ot a kölni Dómban. Majd megkoronáz három királyt, (?) a magyart, az osztrákot és a bajort. A bajor egy idős ember lesz, fehér hajjal, aki bőrnadrágot visel. Kezdetben éhínség lesz, de aztán a Duna szintje újra a régi lesz és annyi zöldséget és gabonát hoznak fel a Dunán délről, hogy mindenkit etetni tudnak. Az ősi koronát délen újra tisztelni fogják"

"Az éghajlat mindeközben megváltozik és melegebb lesz. Bajorországban könnyen megterem majd a déligyümölcs és a szőlő. Akkor mindenki oda megy ahová csak akar és mindenki ott tud élni, ahol akar, mindenkinek annyi földje lesz, amennyit meg tud művelni. A Duna északi és keleti részén élő embereket áttelepítik.

A kolbász lelóg a tányérokról, olyan bőség lesz. Ezután, hosszú, boldog időszak jön el. Akik megérik, nagyon boldogok lesznek és szerencsésnek tartják majd magukat. De az embereknek onnan kell elkezdeni mindent, ahonnan nagyapáik elkezdték."

 

A napokban érkezett egy levél Vassulától a NAGYFIGYELMEZTETÉSRŐL: Hamisnak tartja! Elsősorban a jelenlegi pápáról mondott üzenetek vágták ki a biztosítékot az Egyházhoz hű katolikusok között! Mert ha Antikrisztusnak mondja a pápát, és hamis prófétának, akkor ez rágalom. Aki pedig megrágalmazza az Anyaszentegyház fejét, Jézus Krisztus földi helytartóját, az bűnt követ el. Amennyiben ez tudatos, szándékos, akkor halálos bűn. A rágalom egyébként is bűn, a Mt 5,22-ben Jézus azt mondja: "Aki felebarátját istentelennek mondja, jusson a gyehenna tüzére".- Mivel sokan még mindig ragaszkodnak a rágalomhoz, és az ítélkezéshez, ez is mutatja, hogy mennyire eltompult sok emberben a lelkiismeret. 

Vassula levele:

Ezek az emberek (a Nagyfigyelmeztetés olvasói) a szenzációra éhesek, és az eljövendő eseményekre kíváncsiak, semmi többre. Ezt szenzációhajhászásnak hívják. Itt Los Angelesben van egy hölgy, aki pontosan emiatt vitatkozott Clair Mansourral. Még azt is mondta Clairnek, hogy a Szentlelket káromolja, amikor ő azt mondta neki, hogy ez az asszony (Mária, az isteni irgalmasságról) egy hamis próféta, kiváltképp abban, amit üzenetében a pápáról állít. Azt mondtam Clairnek: „hagyd, majd egy nap felébred.” Két nap múlva visszahívta ez a hölgy, és azt mondta, hogy tévedett és hogy ez a pápa nagyon szentéletű. Az IÉI tagjainak abba kellene hagyni a hamis üzenetek olvasását. Maria Divine Mercy az alábbi üzenetekből vesz részeket: Garabandal, Don Gobbi, Fausztina nővér és az IÉI (Igaz Élet Istenben), hogy ezekből megalkossa a saját „üzeneteit.” Ami a jóslatait illeti, évekkel azután adta közre, mint ahogy én már leírtam az IÉI üzenetekben. 2010-ben kezdte a működését. A meteorokkal kapcsolatos elméletét az IÉI 2006-os imájából vette, meg azokból a cikkekből, amelyeket jóval 2010 előtt írtam.

Könnyen látható a hamissága a maga választotta névből: Maria Divine Mercy (Isteni Irgalmasság Máriája). Hűha! Jézus tiszteletben tartja a keresztség szentségében kapott nevet, mivel a keresztség az egyház egyik Szentsége. A második: hogy ez a pápa egy antikrisztus és egy hamis pápa. Hát nem látták ez alatt a pár nap alatt, hogy milyen ember is ő? Harmadszor: én találkoztam vele még Argentínában, és egy rendkívül kedves, egyszerű, őszinte és alázatos ember. Látni fogjátok majd, milyen nagyszerű dolgok kerülnek ki a keze alól, és nem lennék meglepve, ha megvalósítaná a Húsvét dátumának egyesítését.

A legtöbb ember jeleket, eseményeket és hasonló izgalmakat keres. Ahelyett, hogy magukba tekintenének, és arra, hogy mit hordoznak. Amikor egy nap találkoznak az Úrral, mit fognak felajánlani neki? Üres kezeiket? Ha azt mondják, hogy ő imákat ajánl stb., miért is ne tenné? Különben sokkal könnyebb lenne leleplezni.

Mégis azt mondom azoknak, akik szeretik ezeket az üzeneteket, hogy nyugodtan kövessenek egy hamis prófétát. Amikor viszont majd azt látják, hogy tévedtek a pápával kapcsolatban, nem hinném, hogy vissza kellene jönniük az IÉI-hez, mert az IÉI nem formálta át őket – valószínűleg csak azért olvasták, hogy próféciákat keressenek, ahelyett hogy szívüket akarták volna megváltoztatni. Ez azt jelenti, hogy ők soha nem értékelték eléggé Jézus tanításait, és azt a bensőséges szeretetet, amit nekünk ad.

Levelem továbbítható bárkinek, akinek szeretnék.

Krisztusban, Vassula

2013. március 18.

(A Nagyfigyelmeztetésről bővebben a Hitvédelem címszó alatt olvashatunk.)

 

Katona István:
Mit mond a Szentírás, a tudomány és a próféták az utolsó időkről


Az elmúlt évtizedekben megszaporodtak a világban azok a próféciák, amelyek Jézus közeli (második) eljövetét hirdetik. A „közeli” szó nem jelenti azt, hogy közeli éveket mondunk, hanem azt, hogy az emberiség elérkezett egy döntő szakaszhoz, amely teljes összeomlást, váratlan katasztrófákat, háborúkat jelenthet, ha nem újulunk meg az imában és a szeretetben. Ezek a jelek, amelyek előttünk állnak, Jézus visszajövetelét hirdetik, de nem mondanak évet, vagy napot. A próféciákat azért kaptuk, hogy minden erővel munkálkodjunk az jó érdekében, és mindig a megtérés állapotában maradjunk, hogy az Úr bármikor érkezik, készen álljunk fogadására.
Hisszük, hogy a világtörténelem befejezésekor Jézus újra eljön a földre, hogy a gonoszokat megbüntesse és a jókat megjutalmazza, és magával vigye országába. Jóllehet nem ismerjük „sem a napot, sem az órát” (Mt 25,13), mégis Jézus szavai nyomán figyelnünk kell a jeleket. „Amikor látjátok, hogy a fügefák kihajtanak, tudjátok, közel van a nyár” (Mt 24,32). Jézus pontosan megmondta, milyen jelek előzik meg második eljövetelét (Mt 24,15-31). A jelekből lehet következtetni jövetelének közelségére.
Miből lehet következtetni az utolsó idők közelségére?


A.) A Szentírásból (Mt 24,1-44):


· „ország-ország ellen támad” (7. v.) – az elmúlt évszázad két világháborúja borzalmas pusztítást okozott az emberiség életében. Valóban „ország-ország ellen támadt” és milliók estek áldozatul.
· „földrengés lesz itt is, ott is” (8. v.) – az elmúlt ötven évben több földrengés volt világszerte, mint az elmúlt kétezer évben.
· „sanyargatnak és megölnek titeket” (9. v.) – a kommunizmus kb. 6 millió keresztényt, 100.000 papot és püspököt ölt meg.
· „sokan eltántorodnak a hittől” (10. v.) – oly nagy mértékűvé vált a hit és az egyház elhagyása, mint még soha. A megkeresztelteknek csupán 10%-a jár templomba Európában és Amerikában, sok helyen még annyi sem.
· „gyűlölni fogják egymást” az emberek (11. v.) – soha nem volt még annyi harag, elutasítás, ellentét az emberek között, mint ma. Soha nem volt még annyi válás, családi ellentét, mint ma.
· „sok szívben kihűl a szeretet” – annyira megkeményedett az emberek szíve, hogy sokan kigúnyolják azt, aki a szeretetről beszél nekik. Nem hiszik, hogy egyáltalán van még igazi szeretet.


B.) Mária-jelenések:


Mária 150 év óta figyelmezteti - jelenései alkalmával - az emberiséget a megtérésre, ami ha nem következik be, a legsúlyosabb büntetések érik a világot. Megjövendölte az első és második világháborút és a kommunizmus (ateizmus) világméretű elterjedését. Mária szeméből (az őt ábrázoló szobrokon és képeken) véres könnyek hullottak. Ezek az édesanya könnyei voltak, amelyek nemcsak a gonoszság és bűn elterjedése miatt hullottak, hanem a jövendő borzalmas pusztulás miatt is.
LaSalette, Lourdes, Fatima, Medjugorje, Akita (Korea) és még sok más helyen jelent meg Mária, hogy figyelmeztesse az emberiséget a megtérés fontosságára. Ha a megtérés nem történik meg, akkor nagy büntetés következik.
A Szűzanya LaSaletteben (1846) elmondott üzeneteiből:
1846-ban a francia Alpokban, LaSaletteben megjelent a Szűzanya két pásztorgyermeknek. Mindkét gyermek kapott egy-egy titkot. Csak Melanie titka maradt meg az utókor számára, Maximin titka elveszett. Az Egyház elismerte a jelenések valódiságát.
"Az emberiség a legborzasztóbb ostorcsapások és legnagyobb események előestéjét éli. El kell készülni arra, hogy vasvesszővel fogják kormányozni és ki kell ürítenie a harag kelyhét.
A földet mindenféle csapás éri majd (a pestis és éhínség mellett, mely általános lesz). Háborúk következnek az utolsó háborúig, amelyet majd az Antikrisztus tíz királya vezet. Ezeket a királyokat ugyanaz a cél lelkesíti és ők lesznek a világon uralkodó egyedüli királyok. Ennek kezdete előtt az egész világon egyfajta hamis béke lesz. Semmi másra nem gondolnak, csak a szórakozásra. A gonoszok mindenféle bűnben részt vesznek. De a szent Egyház gyermekei, igazi követőim növekedni fognak az Isten iránti szeretetben és az erényekben, a Szentlélek vezetése alatt. Velük együtt fogok harcolni, míg elérnek koruk teljességébe.
A természet bosszúért kiált, sóhajt az emberek miatt és megremeg az iszonyattól annak várásában, aminek a bűnnel szennyezett Földre el kell jönnie.
Remegj meg Föld és ti, akik fogadalmat tettetek Jézus szolgálatára és akik bensőtökben magatokat imádjátok, remegjetek! Mert Isten azon van, hogy kiszolgáltasson benneteket ellenségeteknek, mert a szent helyek pusztulóban vannak. Számos kolostor többé már nem Isten háza, hanem Asmodeus és övéinek legelője.
Rossz könyvek bőségben lesznek a Földön és a sötétség szellemei mindenütt hidegséget terjesztenek minden ellen, ami csak Isten szolgálatával kapcsolatos. Igen nagy hatalmuk lesz a természet felett. Lesznek olyan egyházak, amelyekben majd ezeknek a gonosz szellemeknek szolgálnak. Az évszakok megváltoznak. A Föld csak rossz gyümölcsöt terem, a csillagok elhagyják rendes pályájukat. A Hold csak gyenge, pirosas fényt ad. A víz és a tűz a Földön félelmetes földrengést és nagy megrázkódtatásokat okoz majd, amelyek hegyeket és városokat süllyesztenek el.
Sürgős felszólítást küldök a Földre! Felszólítom Isten igaz tanítványait; aki a mennyben él és uralkodik... Felszólítom gyermekeimet... akik nekem adták magukat, hogy őket isteni Fiamhoz vezessem... Végül felszólítom a végső idők apostolait, Jézus-Krisztus hűséges tanítványait, akik... imádságban, szenvedésben, vezeklésben... Istennel egyesülve, a világ elől elrejtve élnek.
Itt az idő, hogy előlépjetek, hogy fénnyel töltsétek be a világot... Buzgóságotok tegyen éhessé Jézus Krisztus dicsőségére és tiszteletére mindenkit. Küzdjetek ti, fény gyermekei, ti kicsiny csapat, ti, akik láttok, mert az idők ideje, a vég vége van itt.
Jaj a Föld lakóinak! Véres háborúk jönnek, éhínség, pestisjárvány, fertőző betegségek. Félelmetes állateső(?) fog hullani. Mennydörgés, amely városokat ráz meg, földrengés, amely országokat nyel el. Hangokat hallanak majd a levegőben. Az emberek fejüket verik majd a falba. A halált kívánják, de az csak kínokat hoz számukra. Mindenütt vér folyik majd. Ki győzhetne itt, ha Isten meg nem rövidítené a megpróbáltatás napjait? De Isten hagyja majd magát megindítani az igazak vére, könnye és imája által... Tűz fog az égből hullani... Az egész természetet iszonyat veri majd... A Nap elsötétül. Egyedül a hit világossága él majd.
A mélység felnyílik... Lásd a vadállatot alattvalóival, aki magát a "világ megváltójának" nevezi. Büszkén emelkedik majd a magasba, hogy felmenjen a mennybe, de Szent Mihály arkangyal leheletétől megfullad. Lezuhan, és a Föld, amely három napja folytonos vajúdásban van, felnyitja tűzzel teli belsejét. A pokol örökös mélysége örökre elnyeli őt övéivel együtt. Akkor tűz és víz fogja a Földet megtisztítani és kiirtja az emberi kevélység minden művét és minden megújul. Akkor majd Istennek szolgálnak és Őt dicsőítik."
Medjugorje: 1981. június 24-én Mária megjelent hat gyermeknek. Az évek folyamán 10 titkot bízott rájuk a világ jövőjéről, amelyet még nem tárhatnak fel. Az üzenetek, amelyeket rendszeresen ad a Szűzanya, az imádságról, böjtről, megtérésről szólnak. Ezek által csökkenthetők a világra jövő nagy csapások.


C.) Malakiás jövendölése:


Szent Malakiás írországi érsek 1139-ben megjövendölte a következő 900 év pápáit. A jövendölést szimbolikus nevekben fogalmazta meg, amelyek a pápa életkörülményeire, nevére vagy születési- és működési területére vonatkoznak. Az utolsó ötven év pápái a következők:
A.) A „Pásztor és Hajós” (XXIII. János, 1958-1963) után jön
B.) a „Virágok virága” (VI. Pál, 1963-1978), majd
C.) a „Hold közepéből” (I. János Pál, 1978-1978) jön.
D.) A „Nap munkása” (II. János Pál, 1978-2005) után jön
E.) az „Olajfa dicsősége” (XVI. Benedek 2005-2013.02.28), majd ezután következik
F.) a „Római Péter”, (2013. 03. 13.  Ferenc), Ő lesz az, "aki nyáját nagy szorongattatás között fogja vezetni. Az ő uralkodása alatt összeomlik a hét-dombu város (Róma) és eljön a Rettenetes Bíró a világot megítélni." --Itt vége szakad a próféciának. Lehet, hogy ő lesz az utolsó pápa?! Ha ragaszkodunk szent Malakiás érsek próféciájához, akkor lehetséges, hogy  Ferenc pápa Péter apostol sorsában osztozik, üldözést és vértanúságot fog szenvedni. Ezt erősíti az, hogy a próféciák mindig jellemző vonásokat emeltek ki egy-egy pápánál. - A másik lehetőség, hogy rövid ideig lesz pápa, és utána következik az utolsó, a "római Péter".


D.) A világi szakemberek nyilatkozatai:


· 2007. februárjában az ENSZ globális felmelegedéssel foglalkozó szakbizottsága azt nyilatkozta, hogy a következő 14 éven belül olyan nagy mértékű lesz a globális felmelegedés, hogy az északi sarkon levő jégtömbök olvadása miatt a tenger elönti Észak-Amerika és Európa nagy részét.
· Erich Fromm azt írja: „A technokrata fasizmusnak (érzelem-nélküli, hideg, szórakozást kereső) szükségszerűen katasztrófához kell vezetnie. A dehumanizált ember olyan őrültté válik, hogy hosszú távon képtelen lesz egy életképes társadalom fenntartására, rövidtávon pedig nem tudja visszatartani magát a nukleáris és biológiai fegyverek öngyilkos felhasználásától.” (Birtokolni vagy létezni 195. old.) Szerinte a túlélés egyetlen lehetősége, ha az emberiség áttér a birtoklásra és haszonszerzésre fordított törekvésből a szeretetre és a megosztásra. „Gazdasági katasztrófához közeledünk, ha társadalmi rendszerünket alapvetően meg nem változtatjuk. A történelemben először függ az emberiség fizikai túlélése az egyén gyökeres megváltozásától.” (U.o. 21. old.)
· Más szakemberek úgy nyilatkoznak, hogy a föld nyersanyagkészlete 20 éven belül kimerül. Nem lesz olaj, gáz és egyéb nyersanyag, amelyek szükségesek életünk fenntartásához.
· A túlnépesedés (2013-ban az emberiség létszáma több, mint 7 milliárd) miatt az élelmiszerek megdrágulnak, és egyre több országban lesz éhínség. (20 év múlva 9-10 milliárd lesz az emberiség létszáma.)
· Az édesvíz-készlet veszedelmesen csökken. A kutak már most is annyira elszennyeződtek, hogy sok helyen komoly egészségkárosodást okoznak. Ez a jövőben fokozódni fog, mivel a környezetszennyeződéssel sok vegyi anyagot előállító gyár nem törődik.

E.) Jelenkori próféciák


2008. január 7. Múlt éjjel három óra tíz perctől négy óráig ébren tartott a Szűzanya, hogy egy mindannyiunkhoz szóló üzenetet adjon nekem. (Vassula)
Tudomásomra hozta, hogy jelenleg Krisztust több támadás éri, mint bármikor máskor. Áldott Édesanyánk fél négy és négy óra között szólt hozzám. Nem kérte, hogy keljek fel és írjam le azonnal. Aggódtam, hogy elfelejtem, amit mond, de megígérte, hogy emlékezetembe idézi szavait, amikor majd leírom, és elküldöm Önöknek, hogy továbbadják. Az üzenet első része személyesen nekem szólt, a második a nyilvánosságnak. Az első rész biztatás és vigasztalás volt számomra. A Szűzanya azt mondta, hogy mindig velem van, különösképpen ezekben az igen nehéz időkben, amikor a Sátán teljes erejével önti ki haragját rám és az egész világra. Azt is mondta, hogy Isten mindig közel van hozzám, szeret engem, és hogy a menny jól látja azokat a nehézségeket és égő fájdalmaimat, amelyeket most élek át, de Istennek szüksége van ezekre a felajánlásokra és áldozatokra. Megerősítette, hogy Isten hűségesen megtartja Szavát. A Szűzanya kifejezte: örülne, ha állhatatosabban imádkoznám a Rózsafüzért. Majd azt mondta: „Légy összeszedett imádságaidban!"
Az üzenet második része így szól:
Igen közel állunk az emberiségre váró, megjövendölt eseményekhez, azok már az ajtónk előtt állnak. Ezeket az eseményeket a világ gonoszsága, önzése, szeretetlensége hozza ránk, és Isten Szavának visszautasítása, a képmutatás és az istentelenség okozza.
A Föld veszélyben van, és tűztől fog szenvedni. Isten haragját nem lehet tovább visszatartani, és ránk fog zuhanni, mert az emberek nem akarnak szakítani a bűnnel. Ezekben az években Isten Irgalma a lehető legtöbb lelket igyekezett magához vonni, karját kitárva, hogy megmentse őket, de csak kevesen értették meg és figyeltek rá. Irgalmának ez az ideje nem fog már sokáig tartani, eljön az idő, amikor mindenki próbára lesz téve. A Föld tűzfolyamokat fog okádni belsejéből, és az emberek meg fogják érteni, mennyire hitványak és gyámoltalanok, ha Isten nem lakik a szívükben. Isten hűségesen megtartja Ígéreteit, és azok megmásíthatatlanok.
Eljött az idő, amikor Isten háza népe próbára lesz téve, és akik visszautasították az Ő Irgalmát, meg fogják tapasztalni Isten tüzét. (Itt megkérdeztem, mi lesz azokkal az egyházi személyekkel, akik üldöznek bennünket és vakok az Ő Irgalmasságának műveire.) A Szűzanya azt mondta, hogy ők is azt fogják elszenvedni, amit megérdemelnek. A Szűzanya tovább beszélt az áldozatról. Arra kért, hogy emlékeztessek mindenkit arra, amit Isten, a mi Teremtőnk kér tőlünk, hogy jobban bízzuk magunkat Rá, és hogy a megtérés nem elég önmagában, áldozat és kitartó imádság nélkül.
Aki azt mondja magáról, hogy megtért és az Igaz Élet Istenben üzenet által rátalált Istenre, annak több áldozatot kellene hoznia felajánlottságának bizonyításaként. Sokféle módon tanúsíthatjuk Isten iránt érzett szeretetünket és nagylelkűségünket. Senki sem mondhatja: hogy én az Igaz Élet Istenben üzenet követőihez tartozom, ha nem ajánlja fel áldozatos szeretetét másokért. Áldottak azok, akik igazán szeretik Istent, és nem kell félniük azokban a napokban. Szűzanyánk azt mondta, hogy áldottak, akik kitartanak a megpróbáltatásokban; és elégedett azokkal a papokkal, akik részt vesznek Isten műveiben és terjesztik azokat (miként az Igaz Élet Istenben üzenetet, és akik nyitottak a Szentlélek számára), és hogy maradjanak bizakodók, mert ők különös kegyelmet kaptak Isten Lelkétől, és hogy ők a Lélek által erősödtek meg az Úrban az Ő üdvösségterve számára. Krisztus megadja nekik az Ő békéjét. Ha valaki szolgál, és áldozatként felajánlja magát, annak számára a tűz által eljövő ítélet nem lesz olyan szigorú, mert lelkében örvendezni fog Isten hívásának, ami életre keltette őt. Sokan elbuknak, de sokan felemeltetnek. Sokan elmulasztották megtartani Isten Szavát, amit szívükben őriztek, és lábbal tiporták a számukra adott Igéket, amelyeket nemcsak az Igaz Élet Istenben üzenetben, hanem a Szentíráson keresztül is kaptak. Ezután így szólt a Szűzanya: Vassula, akik téged megítélnek, azokat Isten is szigorúan megítéli. Továbbra is fogadd örömmel Isten Üzeneteit, és légy boldog, gyermekem, a te Édesanyád sohasem fog elhagyni téged. (Akkor áldott Édesanyánk arra a látomásomra emlékeztetett, amelyben a Krisztussal való lelki házasságunkat láttam még kislánykoromban, amikor mosolyogva és örömmel fogadott engem, megigazította rajtam esküvői ruhámat, rendbe szedte hajamat, hogy tökéletes külsővel jelenjek meg Fia, Jézus Krisztus előtt.) Beszélj félelem nélkül és ne tarts azoktól, akik szembeszállnak veled! Az Úr és én megáldunk téged, és megadjuk neked a békét és a szeretetet. - Eddig tart az üzenet. Kérem, elmélkedjenek rajta, és gondosan olvassák át. Krisztusban, (Vassula)

F.) Ókori próféciák


SZENT NÍLUS PRÓFÉCIÁJA a 20. századról
A Sinai hegyen élő Szent Nílusnak (+430), aki megtérése előtt Konstantinápoly prefektusa volt, később Aranyszájú Szent János barátja, korunkról a következő víziója volt.
"A 20. század közepe táján, amikor már közel van az Antikrisztus eljövetele, az emberek értelme a testi szenvedélyek miatt el fog homályosulni. E kor embereit az Isten parancsaitól való eltávolodás és emberi méltóságuk leértékelődése fogja jellemezni.
Az emberek megváltoztatják külsejüket. Lehetetlen lesz a nőket a férfiaktól megkülönböztetni az arcátlan öltözködés és a haj divatja miatt. Ezek az emberek kegyetlenek lesznek, mint a vadállatok az Antikrisztus fellépése után, akinek kísértéseiben alul maradnak.
A szülőket és az idősebb embereket többé nem becsülik. A szeretet el fog tűnni. A keresztény pásztorok, püspökök és papok tehetetlen emberek lesznek, képtelenek arra, hogy a helyes utat a helytelentől megkülönböztessék.
Abban a korban meg fognak változni a keresztények erkölcsi szokásai és hagyományai. Az emberek nem ismerik többé a szerénységet. Ehelyett a tobzódás, dorbézolás és a bírvágy fog uralkodni.
Jaj azoknak, akik kincses ládáikban összehalmozzák pénzüket! Fényűzés, házasságtörés, homoszexualitás, szabotázsakciók, gyilkosságok fognak elszaporodni.
Abban a korban az emberek a dőzsölés és a nagy bűntettek túlburjánzása miatt el fogják veszíteni a Szentlélek kegyelmét, amit a keresztségben kaptak. Nem lesz többé lelkiismeret-furdalásuk sem...
A templomoknak nem lesznek többé jámbor pásztoraik, akik félik Istent. Jaj azoknak a keresztényeknek, akik abban a korban fognak a földön élni! El fogják veszíteni a hitet, mert nem lesz többé, aki meggyújtsa nekik az igazság fényét.
A kevés hűséges elhatárolja magát a világtól és szent menedékhelyekre fognak összegyűlni, hogy lelki szenvedéseiket enyhítsék. De mindenütt csak nehézségekbe ütköznek.
Mindez abból származik, hogy az Antikrisztus akar mindenek fölött úr lenni az egész univerzum mestereként. Csodákat fog művelni, és valószerűtlen jeleket végbevinni.
Egyik ember- aki a világ egyik végén lakik - képes lesz beszélgetni azzal, aki a világ másik végén lakik. Abban a korban majd tudnak az emberek a levegőben repülni, miként a madarak, és az óceánba alámerülni, miként a halak.
Amikor az emberek eljutnak ide, ezek a szegények (vagyis a gőgjükben elvakultak) életüket kényelemben töltik anélkül, hogy tudnák, hogy ez a sátán álnoksága. Ez lelkiismeretüket annyira eltölti a nagyzolással, hogy letérnek a helyes útról. Sőt addig viszi őket a sátán, hogy elveszítik hitüket a Szentháromság egy Istenben, sőt magát az Istenbe vetett hitet is elveszítik.
Akkor a végtelenül jó Isten látni fogja ezt az elpártolást. A hűségesek kis csapata iránti szeretetből, akiket meg fog menteni, megrövidíti majd azokat a napokat, mert az ellenség még a kiválasztottakat is szeretné megkísérteni és félrevezetni, ha lehetősége lenne rá.
Akkor nyomban megjelenik a büntető kard és a bűnre csábítót kíséretével együtt a mélységbe taszítják."
Mindez a prófécia a 400-as években hangzott el, Krisztus születése után. Megdöbbentő!

Mindezek mellett hisszük, hogy Isten szeret bennünket s ha eljönnek a katasztrófák megőriz minket. Hisszük, hogy akiben a legkisebb bűnbánat van, az nem fog elveszni. A mennyei Atya megadja az utolsó lehetőséget is, hogy gyermekei eljussanak országába!